Bild Botaniskt namn Svenskt namn Beskrivning
  Achillea millefolium röllika rödblom, 80 cm, jun-aug
  Aconitum napellus trädgårdsstormhatt mörkblåblom, 100 cm, ju-aug, sol-halvsk
  "Ajuga reptans "Burgundy Glow" brokbladig revsuga blåblom, 10 cm, maj-juni, sol-halvsk
  "Ajuga reptans Braunhertz" rödbladig revsuga blåblom, 10 cm, maj-juni, sol-halvsk
  Alchemilla erythropoda rödskaftad daggkåpa gulgrönblom, 20 cm,, jun-aug, sol-halvsk
  Alcemilla mollis jättedaggkåpa gröngulblom, 40 cm, jun-sep, sol-halvskugga
  Anaphalis triplinervis ulleternell vitblom, 40 cm, jul-aug, sol
  "Anemone jap.-hybrid Honorine Jobert" höstanemon vitblom, 110 cm, sept-okt, sol-halvskugga
  "Anemone jap.-hybrid Königin Charlotte" höstanemon rosablom, 110 cm, sept-okt, sol-halvskugga
  Antennaria dioica v. hyperborea grå kattfot vitblom, 10 cm, maj-juni, sol
  "Antenaria dioica Rubra" kattfot rödblom, 10 cm, maj-juni, sol
  Armeria maritima strandtrift rödblom, 15cm, maj-juni, sol
  Astrantia major stjärnflocka ljusrosablom, 60 cm, jul-aug, sol-halvskugga
  Brunnera macrophylla kaukasisk förgätmigej himmelsblåblom, 30 cm, maj-jun, sol-skugga
  Calamintha nepeta stenkyndel blekblåblom. 25 cm, sept-ok, sol
  "Cerastium tomentosum Silver Stone" silverarv vitblom. 10 cm, maj-juni, sol
  Convallaria majalis liljekonvalje vitblom. 20 cm, maj, halvskugga
  "Crocosmia Lucifer" monbretia rödblom. 90 cm, jul-sept, sol
  "Echinacea purpurea Alba" vit rudbeckia vitblom. 100 cm, jul-sept, sol
  "Echinacea purpurea Magnus" röd rudbeckia rödblom. 100 cm, jul-sept, sol
  "Geranium cantabrigiense Biokovo" biokovonäva vitrosablom. 20 cm, jun-jul, sol-halvskugga
  "Geranium cinereum Ballerina" jordnäva lilarosablom. 10 cm, jun-sept, sol-halvskugg
  "Geranium endressi Rose Clair" spansknäva rosablom. 40 cm, jun-aug, sol-hlvskugga
  "Geranium hybridum Johnsson´s Blue" praktnäva blålilablom. 50 cm, jun-jul, sol-halvskugga
  "Geranium macrorrhizum Ingwersen var" flocknäva violettrosablom. 30 cm, ju-jul, sol-skugga
  Gypsophila paniculata brudslöja rosablom. fylld, 40 cm, jul-sept, sol
  Helleborus niger julros vitblom. 30 cm, dec-apr, halvskugga-skugga
  "Hemerocallis-hybrid Stella d Oro" daglilja gulblom. 25 cm, maj-sept, sol-halvskugga
  Heuchera sanguinea alunrot rödblom. 40 cm, jun-jul, sol-halvskugga
  Iris sibirica strandiris blåblom. 80 cm, jun, sol-halvskugga
  Knautia macedonica grekisk vädd mörkrödblom. 70 cm, jul-sep, sol
  Lewisia cotyledon-hybr lewisia bland färger, 15 cm, jun-jul, sol-halvskugga
  Lychnis chalcedonica brinnande kärlek rödblom. 100cm, sol
  Malva moschata myskmalva rosablom. 50 cm, jun-sept, sol-havskugga
  Malva moschata myskmalva vitblom. 50 cm, jun-sept, sol-halvskugga
  Myosotis palustris förgätmigej blåblom. 30 cm, maj-okt, sol-halvskugga
  Nepeta faasenii kantnepeta blåblom. 30 cm, maj-sept, sol
  Omphalodes verna ormöga blåblom, 15 cm, maj, halvskugga-skugga
  "Paerona lactiflora Karl Rosenfield" luktpion rödblom. fylld, 80cm, jun-jul, sol
  "Paerona lactiflora Sarah Bernhardt" luktpion rosablom. fylld, 80 cm, jun-jul, sol
  "Primula japonica Millers Crimson" japansk viva karminrödblom. 50 cm, jun-jul, halvskugga
  "Primula rosea Gigas" rosenviva karminrosablom. 15 cm, april-maj, halvskugga
  Pulmonaria angustifolia smalbadig lungört blåblom. 20 cm, apr-maj, halvskugga-skugga
  Pulsatilla vulgaris backsippa blåviolettblom. 20 cm, apr-maj, sol
  "Pulsatilla Röde Klocke" backsippa rödblom, 20 cm, apr-maj, sol
  Sagina subulata trampnarv vitblom. 5 cm, jun-jul, sol
  "Salvia nemorosa Blaukönigin" stäppsalvia mörkviolettblom. 50 cm, jun-sept, sol
  Saponaria ocymoides liten såpnejlika rosablom. 20 cm, jun-jul, sol
  Scabiosa caucasica höstvädd blåblom. 70 cm, jul-okt, sol
  Sedum cauticolum liten kärleksört rödblom. 10 cm
  "Sedum spectabile Brilliant" kinesisk kärleksört rosablom. 30 cm, aug-.sept, sol
  "Sedum telephium-hybr Herbstfreude" kärleksört roströdblom. 50 cm, aug-okt, sol
  "Sedum telephium-hybr Matrona" kärleksört beigerosablom. 50 cm, aug-okt, sol
  Sisyrinchium angustifolium gräslilja ljusblåblom. 15 cm, jun-jul, sol
  "Teucrium lucidrys Nana" gamander lilarosablom. 15 cm, jul-aug, sol
  "Thymus doerfleri Doone Valley" gulbrokig timjan lilarosablom. 5 cm, jun-jul, sol
  "Thymus praecox Minor" gråtimjan lilarosablom. 5cm, jun-jul, sol
  Thymus pseudolanuginosus gråtimjan rosablom. 5 cm, jun-jul, sol
  "Thymus serpyllum Coccineus" backtimjan mörkrödblom. 5 cm, jun-jul, sol
  "Thymus serpyllum Elfin" backtimjan lilarosablom. 3 cm, jun-jul-sol
  Vinca minor vintegröna blåblom. 10 cm, maj-juni, halvskugga-skugga